Handelsbetingelser Dansk Skuespillerforbund

Dansk Skuespillerforbund / DSF Studio
Tagensvej 85
2200 København N
Telefon 33 24 22 00
CVR nr. 56 16 85 16

Leje af sale

Leje af prøvesale og selftape rum sker via online booking.

Hvem kan booke, og hvad koster det?

Er du medlem af Skuespillerforbundet eller Filmex-rettighedshaver kan du booke vores prøvesale og self-tape-lokale gratis.

Skal du bruge lokalerne til elevundervisning eller anden kommerciel brug, som fx afholdelse af kurser eller øvetid med deltagelse af folk, der ikke er DSF-medlemmer eller Filmes-rettighedshavere, koster det 100 kr. pr. time.

Ønsker du at bruge prøvesale eller self-tape-lokalerne til andre formål, fx workshops, skal du kontakte Mette Kaiser Schneider på dsf@skuespillerforbundet.dk.

Hvis du vil booke, skal du huske at:

# Du kan booke prøvesal eller self-tape-lokale tre måneder frem

# Du kan højst booke 15 timer eller 3-4 gange pr. uge

# Du kan maksimalt booke 3-4 uger i træk

Aflysning
Foretages aflysning af lejede lokaler gennem bookingsystemet senest 48 timer før bookingen, refunderes den fulde leje.
Sker der aflysning af lejede lokaler gennem bookingsystemet senere end 48 timer før bookingen, sker der ingen refundering

Kurser, workshops mv. 

Det fulde beløb trækkes ved tildelt plads på navngivet kursus eller workshop mv.
Ved afbud mere end 5 dage efter modtagelse af mail fra DSF Studio om optagelse på et kursus refunderes 50% af kursusafgiften.
Såfremt DSF Studio kan afsætte pladsen til anden side, refunderes det fulde beløb
Ved afbud senere end 5 hverdage før kursusstart sker der ingen refundering.
Ved eventuel aflysning fra DSF Studios side refunderes det fulde beløb.

Åben studio eller arrangementer

Ved deltagelse i arrangementer eller ved køb af åben studiokort trækkes beløb ved tilmelding.
Beløbet refunderes ikke.