Event

Bag Kulissen med AI: Myter, muligheder og realiteter Medlemsevent

31. oktober 2023 kl. 17.00
Maria Fredenslund

Maria Fredenslund

Som direktør og grundlægger af RettighedsAlliancen arbejder Maria Fredenslund dedikeret for at sikre kulturbranchens vilkår og rettigheder på internettet. Hun er advokat med speciale i ophavsret og har, sammen med resten af RettighedsAlliancen, været spydspids for en udvikling fra et internet, som var ‘det vilde vesten’, hvor både myndigheder og rettighedshavere stod uden for indflydelse, til, at det i dag er helt legitimt at regulere og sanktionere i det digitale univers. Maria har spillet en central rolle i, at der i dag findes en dedikeret IPR-enhed hos politiet samt at der i dag er etableret et ansvar hos sociale medier for at sikre mod ulovlige delinger iblandt brugerne. Med nedtagningen af det ulovlige træningsdatasæt Books3 har Maria og RettighedsAlliancen meldt sig på banen i kampen for at sikre indhold overfor kunstig intelligens, hvilket har fået stor opmærksomhed i hele verden.”

Carsten Lakner

Carsten Lakner

Carsten Lakner er en erfaren leder i den danske og internationale mediebranche, og har gennem sin lange karriere arbejdet som kreativ, chef og digital frontrunner hos bl.a. Disney, Fox, CNN og Viasat, som kanal- og marketingchef hos bl.a. Discovery og DR og senest som kommerciel chef for kunstig intelligens-startup MediaCatch.

Fællesnævneren på tværs af alle Carstens karrieremæssige krummelurer, har været den brændende interesse for “what’s next”, og hans passion for kunstig intelligens går flere år tilbage.

Verden er (ifølge Carsten!) ved at drukne i ‘AI-eksperter’, så selvom han har holdt oplæg om emnet for EBU og danske medieledere og koncerner, så vil han helst anses som en ‘avanceret enthusiast’ på området og lover at give en forståelig intro til AI og et overblik over nogle af de måder teknologien vil ændre mediebranchen på i de kommende år.

Sonny Lahey

Sonny Lahey

Sonny Lahey (f. 1979) er dubbing-instruktør v. Iyuno Danmark, speaker og lydbogsindlæser. Uddannet filmproducer fra filmskolen Super16.

Sidste tilmelding: 2023-10-31

AI. Machine Learning. Kunstig intelligens. Kært barn har mange navne – også selvom barnet umiddelbart ikke opleves som særlig kært i vores branche.

Myterne om AI og hvad teknologien potentielt kommer til at betyde for os er mange, og det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad udviklingen rummer af såvel udfordringer som muligheder indenfor områder som film, tv, dubbing og indlæsning.

Dansk Skuespillerforbund inviterer derfor til et medlemsevent, hvor vi vil prøve at belyse teknologien fra forskellige vinkler.
Vi får blandt andet besøg af digital frontrunner Carsten Lakner, der gennem de seneste år har arbejdet intensivt med AI, og på pædagogisk vis vil give os en indføring i, hvad der ligger til grund for teknologien og hvad den kan bruges til.
Til at flankere ham, har vi inviteret dubber, indlæser og instruktør Sonny Lahey, som vil fortælle om hans erfaringer med AI set fra et brancheperspektiv, mens Maria Fredenslund fra RettighedsAlliancen og skuespillerforbundets jurist Maj Hagstrøm vil gøre os klogere på, hvordan vi rent praktisk forholder os til teknologien, når det kommer til rettigheder og kontrakter.

Forperson Benjamin Boe Rasmussen vil lede os gennem snakken, mens forbundet byder på snacks og drikkevarer undervejs.

Er du ikke i nærheden af Tagensvej, er det også muligt at følge eventet online på nedenstående Teams-link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE4MDFmYWEtOTJlOS00NjZkLTgyOGQtMjFmNzM5NGU0YjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218797686-4816-4c9d-945a-f841cb771993%22%2c%22Oid%22%3a%22d8ac079e-de0b-429c-a7c7-9607017458ab%22%7d

Eventet bliver filmet og det er derfor også muligt at streame eventet on demand efterfølgende. Link følger onsdag.

Kontaktperson: Michael Oxfeldt / mox@skuespillerforbundet.dk