Event

Musicalstormøde: Hvad er du værd?

22. januar 2024
Birgitte Raaberg

Birgitte Raaberg

Max-Emil Nissen

Max-Emil Nissen

Sidste tilmelding: 2024-01-21

Hvem kender ikke følelsen af at have skrevet under på en musicalkontrakt, som lønmæssigt ikke svarer til det, man synes man er værd, fordi man i forhandlingsøjeblikket glemte alle sine gode argumenter? Det kan få en ende!

Musicaludvalget inviterer dig til et stormøde med emnet “Hvad er du værd?” d.22. januar.
Kom og få lønforhandlingspointers og et selvværdsboost. Birgitte Raaberg og Max-Emil Nissen holder et oplæg om vigtigheden i at minde sig selv om hvad man er værd, ikke at gå på kompromis men forhandle og holde en positiv formulering.

Det er vigtigt, at vi ikke underbyder hinanden i branchen for at kunne holde en gennemsnitsløn, som ikke er langt under gennemsnitslønnen i Danmark.

Vi starter med fællesspisning kl 18.00, hvor forbundet byder på pizza og drikkevarer, inden selve stormødet starter kl. 19.00.
VIGTIGT! Send en mail til mox@skuespillerforbundet.dk, hvis du IKKE ønsker at deltage i fællesspisningen.

Stormødet bliver livestreamet fra kl. 19.00. Log ind på Teams og deltag online på dette link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMzMWU5NzAtOTZlZi00YjFjLTlhYTgtYTBiNzM1NTE5YTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218797686-4816-4c9d-945a-f841cb771993%22%2c%22Oid%22%3a%22d8ac079e-de0b-429c-a7c7-9607017458ab%22%7d

Kontaktperson: Michael Oxfeldt / mox@skuespillerforbundet.dk