Event

Medlemsevent: Når de voksne kvinder forsvinder

3. april 2024
Moderator: Linnea Voss

Moderator: Linnea Voss

Foto: Christina Hauschildt

Moderator: Christine Exner

Moderator: Christine Exner

Sidste tilmelding: 2024-04-03

Du spørger med garanti dig selv fra tid til anden: Hvad skete der egentlig med hende der fra den og den film, tv-serie eller forestilling? Hende som var her og der og allevegne – til hun lige pludselig ikke var der længere.

Historierne om kvindelige skuespillere og scenekunstnere der pludselig forsvinder – ofte i takt med at de runder et skarpt aldersmæssigt hjørne – er mange. Og i den seneste tid er disse historier blevet understøttet med fortællinger fra en række store kvindelige personligheder inden for dansk film, tv og scenekunst, der alle selv har oplevet ”at forsvinde” i takt med, at de er blevet ældre.

Der findes ingen officielle tal på, hvordan kønsrollefordelingen ser ud på tværs af tv, film og scenekunst, men skuespillerforbundets seneste undersøgelse om uligeløn i skuespillerbranchen bekræfter problematikken. Den peger på, at særligt den lange hale af mindre roller og birollerne til kvinderne forsvinder i takt med alderen.

Men hvor bliver rollerne til de voksne kvinder af? Hvorfor forsvinder de? Og vigtigst – hvad kan vi gøre ved det?

Med dette medlemsevent tager vi de første spadestik i forhold til at få dæmmet op for problemet. Sammen med skuespillerne Mia Lyhne og Maria Rich og makkerparret antropolog og diversitetskonsulent Naja Lind Rasmussen og kommunikationsrådgiver Rikke Kristine Østergaard fra firmaet Ditto (www.dittoditto.dk), vil vi prøve at synliggøre de strukturer i såvel samfundet som i vores branche, der kan ligge til grund for det skæve billede, vi oplever – og sammen med jer medlemmer tænke i konstruktive og brugbare løsninger til vores videre arbejde med resten af branchen.

Vi glæder os til at se så rigtig mange af jer – såvel kvinder som mænd i alle aldre – til en givende og indsigtsrig aften. Vel mødt!

Du kan følge eventet live via Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA5OGEyZTEtNGJlNC00MGNhLWFkMTYtYjlkMmEzY2Y3YTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218797686-4816-4c9d-945a-f841cb771993%22%2c%22Oid%22%3a%220f831c61-bd99-46d3-b9c6-c644e824360f%22%7d

Af praktiske årsager kan vi desværre ikke tage imod spørgsmål eller kommentarer fra online deltagere undervejs i eventet.

Kontaktperson: Michael Oxfeldt / mox@skuespillerforbundet.dk