Event

Opera netværk: Tal om din løn vol. 2

21. maj 2024
Ordstyrer: Mathias Hedegaard

Ordstyrer: Mathias Hedegaard

Forperson for Operaudvalget

Sidste tilmelding: 2024-05-21

Så er det endnu engang tid til netværksmøde for operasangere om løn og arbejdsvilkår – denne gang med særligt fokus på den nye COF-standardkontrakt.

Dansk Skuespillerforbund har været i dialog med Copenhagen Opera Festival om en standardkontrakt. Hvad indeholder kontrakten – og hvad betyder det for dig? Vores jurist Benete Benned Jensen vil gå kontrakten igennem og svare på spørgsmål.

Anden halvdel af mødet vil være en fortsættelse af vores gode og konstruktive snak fra sidste møde, inklusiv konkrete idéer til hvad vi gerne vil have særligt fokus på i en lønundersøgelse for operasangere.

Som altid vil det være muligt at deltage online. Men så går du glip af vin, øl, vand og snacks – og ikke mindst et personligt møde med dine gode kollegaer.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIzMTM1NzYtYjExYi00YTQxLTk5NGEtZDU1MmRkYTczODFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218797686-4816-4c9d-945a-f841cb771993%22%2c%22Oid%22%3a%22d8ac079e-de0b-429c-a7c7-9607017458ab%22%7d