Åben Studio

Sangerkroptræning og kernestemme med Morten Middelboe Møllemand

12 tirsdage: 3. sep. - 26. nov,
Morten Middelboe Møllemand

Morten Middelboe Møllemand

Morten er oprindeligt kandidat i musikvidenskab og psykologi fra Københavns Universitet. Derudover er han privatuddannet sanger og certificeret sangpædagog fra Anne Rosing Instituttet. Efter endt certificering blev Morten ansat som sangpædagog på Anne Rosing Instituttet, hvor han sidenhen og også i dag arbejder med professionelle sangere og stemmebrugere inden for alle genre. Morten har et særligt blik for, hvad din krop og stemme har brug for lige nu og her, men samtidig også på længere sigt.

Sidste tilmelding: 26-11-2024
Kontaktperson: Karin Iwersen ( ki@skuespillerforbundet.dk )

Dette åben studio forløb er et træningsforløb, hvor du som sanger præsenteres for den fysiske træningsform, som kaldes sangerkroptræning. En træningsform udviklet af sangpædagogen Anne Rosing og senere videreudviklet af Morten Møllemand i hans mangeårige virke som både sangpædagog og sangerkroptræner på Anne Rosing Instituttet. Sangerkroptræningen er en af grundpillerne i Anne Rosing metoden.

Ved hjælp af både smidigheds- og styrketræning om- og opbygges kroppen til at frisætte stemmen, så du igen kan finde tilbage til din kernestemme. Kernestemmen er den umiddelbare, slidstærke og overtonerige stemme, som du måske husker fra din barndom. Hver træningsgang afrundes med simple sangtekniske øvelser, så du som deltager straks kan mærke effekten af træningen på din stemme.

Både midtvejs og til sidst i forløbet vil en pianist deltage. Hver deltager vil få mulighed for at afprøve den nyfundne adgang til stemmen i masterclassform. Deltagerne vælger selv, om de vil afprøve en hel sang eller blot nogle få fraser af en sang.

NB: 6. gang og 12. gang omformes til en masterclass, som kan varer fra kl. 10-13.
Begrænset pladser for aktive deltagere/sangere disse 2 gange efter aftale, men med mulighed for at være observatør.